Ah Edip Ağlamadan Sineler Dağlamadan

share on:
Ah edip ağlamadan sineler dağlamadan
Su gibi çağlamadan koca dağlar aşılmaz
Canı cananı vermeden fakrine fahre ermeden
Yokluğa kanat germeden ne mümkün yollar aşılmaz

Ruhumda aşk-u şevk Sinende iman
Elinde Kuran tam tekmil heyecan
Ve bin bir ızdırap bin bir hafakan
İçini sarmadan çöller aşılmaz

Doğru görüp gönül gözün açmadan
Pervaz edip dost eline uçmadan
benliğine kor kıvılcım saçmadan
Yolu kesen o dağlar aşılmaz

Ölüp ölüp dirilmeden her gün bin kez girilmeden
Canda öze erilmeden hasretli anlar akılmaz
Sine kepap olmadan vakit miat dolmadan
Sen senden kurtulmadan asla zanlar aşılmaz

Yolcu buruk baş gerek gözde daim yaş gerek
Huy biraz yavaş gerek yoksa yollar aşılmaz