Aşkın Kime Yar Olur Daim İşi Zar Olur

share on:
Aşkun kime yar (nar) olur,daim işi zar olur
Dinmez gözünün yaşi,yanar içi nar olur

Sevda-yı zülfü kimin takıldı gerdanına
Mansur gibi akıbet yolunda berdar olur

Leyla-yı aşkın senin,her kimi Mecnun ider
Firkat oduna yakup,her gice bimar olur

Varlık cibalun kesüp,dost iline yol ider
Ferhad'leyin gözünün,yaşları pınar olur

İbrahim Edhem'i derviş iden aşkundur
Derdüne düşen şahun tahtı tar mar olur

Ben de arı terk idüp girdüm bu dervişliğe
Her kim senünaşkına düşerse bi-ar olur

Bu yolda canın veren canan alur yerine
Aşk dükkanında anun canıyla bazar olur

Ey dilber-i ruhani al koma iş bu canı
Sevdana düşeliden dünya bana dar olur

Terkit Niyazi seni bu (şu) anda ol sultanı
Her kim canından geçer ol vasıl-ı yar olur