Bu Ne Derttir Ona Derman Bulunmaz

share on:
Bu ne derttir ona dermân bulunmaz
Ya bu ne yaradır, zahmı belirmez
( Yâ Allah,Yâ Allah Allah, Allah, Allah )

Kamunun derdine derman bulundu
Şu benim derdime dermân bulunmaz
( Yâ Allah,Yâ Allah Allah, Allah, Allah )

Aşkın pazarında canlar satarlar
Satarım canımı alan bulunmaz
( Yâ Allah,Yâ Allah Allah, Allah, Allah )

Yûnus öldü deyu, salâ verirler
Ölen hayvan imiş, âşıklar ölmez
( Yâ Allah,Yâ Allah Allah, Allah, Allah )