Canını Canane Kurban Eyliyor Peraneler

share on:
Derdimendim yâ Resûlallah, devâ ol derdime, 
Destgir ol, yâ Habiballah, bu asî mücrime!.. 
Sen şefâat kânı varken, yalvarayım ben kime?
Ben Resûl-i Kibriyânın, bülbül-ü nâlânıyım. 
Mücrimim gerçi, cemâl-i Mustafâ hayrânıyım..

Bû-yi vaslındır, muattar eyleyen sünbülleri, 
Nur cemâlinden eserdir, bağ-ı aşkın gülleri, 
Gül cemâlindir Habîbim, mesteden bülbülleri, 
Ben Resûl-i Kibriyânın, bülbül-ü nâlânıyım. 
Mücrimim gerçi, cemâl-i Mustafâ hayrânıyım

Cânını cânâne kurban eyliyor pervâneler, 
Bezm-i vaslın neş'esinden, gaşyolur mestâneler, 
Aşıkın gözyaşlarından, doldu hep peymâneler, 
Ben Resûl-i Kibriyânın, bülbül-ü nâlânıyım. 
Mücrimim gerçi, cemâl-i Mustafâ hayrânıyım..

Ermek istersen, O Şâh'ın himmet ü imdâdına, 
Cân u dilden âşık ol sen; 'İsm-i zât' evrâdına, 
Ses verir (Ulvî); melekler âteşin feryâdına, 
Ben Resûl-i Kibriyânın, bülbül-ü nâlânıyım. 
Mücrimim gerçi, cemâl-i Mustafâ hayrânıyım