Canu Dilde Hane Kıldın Akıbet

share on:
Can-u dilde hâne kıldın âkıbet 
Sen beni mestâne kıldın âkıbet

Şol aşkın zincirin tahrik eyleyüp 
Sen beni divâne kıldın âkıbet

Dâne iken bağ-ı bostan eyledin 
Dâneyi yüz dâne kıldın akıbet

Ey Fakirullah bu Hakkı bendeni 
Vâsıl-ı cânâne kıldın âkıbet