Çün Sana Gönlüm Müptela Düştü

share on:
Çün Sana Gönlüm Müptela Düştü
Derdü gam bana efendim 
Hay Medet aşina düştü
Allah'ım Allah...

Zühtü takvaya yar idim evvel aman
Aşkınla benden efendim
Hay Medet hep cüda düştü
Allah'ım Allah...

Kim seni buldu kendi yok oldu
Vaslına ey dost efendim
Hay Medet can baha düştü
Allah'ım Allah...

Bu Niyazisinin hiç vucudunda aman
Zerre komadın efendim
Hay Medet hep Beka düştü
Allah'ım Allah...