Dervişlik Dedikleri bir acayip Duraktır

share on:
Dervişlik dedikleri bir acâyip tuzaktır,
Derviş olan kişiye evvel dirlik gerektir.
Çün erde dirlik ola, Hak ile birlik ola,
Varlığın elden koyup, Hakka kulluk gerektir.

Hak La İlahe İllallah Muhammed Rasullah Allah
La İlahe İlallah Muhammedurrasulullah

Hak ere benim dedi varlığın elden kodu
Erenlerin Himmeti yerden göğe direktir
Arif isen ey Yunus anladım bildim deme
Tut erenler eteğin ahir sana gerektir

Hak La İlahe İllallah Muhammed Rasullah Allah
La İlahe İlallah Muhammedurrasulullah