Didemiz Giryan Sinemiz Suzan

share on:
Didemiz giryan sinemiz suzan
Ruhumuz hayran Halvetileriz biz
Hayyü Bakiyiz dost müştakıyız
Aşkka safiyiz Nakşibendiyiz biz

Cismimiz büryan derdimiz derman
Aşkımız bürhan celetileriz biz
Yüzleri ak pak gönülleri ak
Rabıdası Hak Melamileriz biz

Sami ko halkı ara bul Hakkı
Yoludur aşkı Uşşakkileriz biz