Düşmüşem bir nari aşka Ta kıyamet ağlarım

share on:
Düşmüşem bir nari aşka Ta kıyamet ağlarım
Şemi ruhsarına karşı ağlayı ben dönerim

Sel sebil ırmaklarından içip içip ağlarım
Bülbülem güldür muradım intizarem ya Resul
bülbül güle ben ben Allah-e aşık oldum ağlarım

Bu ateş ne ateş imiş aldı beni bürüdü
Dağın taşın arasından deli edip sürüdü

Yüzbin perde arasından Mah Cemalın göründü
Bülbülem güldür muradım intizarem ya Resul
Bülbül güle ben Allah-e aşık oldum ağlarım

Severisen ayı görenler daima mestan olur
Hakkın Cemalın görenler dillere destan olur

Sen Allah-i severisen arayan nerde bulur
Bülbülem güldür muradım intazerem ya Resul
Bülbül güle ben Allah-e aşık oldum ağlarım

Gece yatsam yüreğimde yarelerim sızılar 
Uyku girmez gözlerime mah cemalin arzular

Bu nasıl bir yazgıyimiş yazmış böyle yazılar
Bülbülem güldür muradım intazerem ya Resul
Bülbül güle ben Allah-e aşık oldum ağlarım