Ey Cümle Halkın Maksudu

share on:
Ey cümle halkın maksûdu
Al göñlümü senden yana
Ey külli şey’in mevcûdu
Al gönlümü senden yana

Budur yüreğim yâresi
Gitmedi yüzüm karası
Ey bî-çâreler bi çâresi
Al gönlümü senden yana

Nefs elinden âvâreyim
Hırs elinden bî-çâreyim
Gayrı kime yalvarayım
Al gönlümü senden yana

Kurtar nefsin belâsından
Cân bu lutfu bula senden
N’ola ihsân ola senden
Al gönlümü senden yana

Elim sana irmekliğe
Gözüm seni görmekliğe
Kapuna yüz sürmekliğe
Al gönlümü senden yana

Nefsin meyine kanmasın
Firkât odına yanmasın
Mâsivâya aldanmasın
Al gönlümü senden yana

Dâ’im sen ol dilde sözüm
Seni fikreylesin özüm
Gayrıya bakmasın gözüm
Al gönlümi senden yana

Mustafâ’nın minnetine
Murtazâ’nın himmetine
Şol birliğin hürmetine
Al gönlümü senden yana

Gözlerimi giryân eyle
Hem ciğerim biryân eyle
Esrârına hayrân eyle
Al gönlümü senden yana

Evliyâlar hürmetine
Enbiyâlar izzetine
Mukarrebler kurbetine
Al gönlümü senden yana

Aşkına yoldaş olmağa
Derdine dildaş olmağa
Sırrına hâldaş olmağa
Al gönlümü senden yana

Ey keremler kânı hâce
Sensin yücelerden yüce
Ayrılmasın bir zerrece
Al gönlümü senden yana

Ümmî Sinân der Yaradan
Kaldır perdeyi aradan
Kurtar beni bu yaradan
Al gönlümü senden yana