Gel Ey Derdine Yanıcı

share on:
Gel ey derdine yanıcı, 
Dermandan haberin var mı?
Kendini âşık sanıcı, 
Yanandan haberin var mı?

Sen hiç derviş oldun mu?
Derviş halinden bildin mi?
Halka-i zikre erdin mi?
Erenden haberin var mı?

Mısır Şarına vardın mı? 
Can Yusuf- unu gördün mü?
Ol Şar-a karşı durdun mu?
Durandan haberin var mı?