Gönül Hayran Oluptur Aşk Elinden

share on:
Gönül hayran oluptur aşk elinden
Çiğer püryan oluptur aşk elinden
Niceler taçu tahtu malü mülkden
Geçip üryan oluptur aşk elinden

Göre bülbülleri kim mestü hayran
İşi efgan oluptur aşk elinden
Çihanın müşkilatı ey hayali
Sana asan oluptur aşk elinden