Mümin Olan Vuslat Yoluna Gider

share on:
Mümin olan vuslat yoluna giren
Gece gündüz Mevlasını zikreder
Kebairden dörtbin günahı gider
Her kim derse La İlahe İllallah
Hak La İlahe İlallah

Derviş Yunus dedi geçmen bi öte
Söylediğin sözde eyleme hata
Ta kıyamete dek Nur ile yata
Her kim derse La ilahe İllallah
Hak La İlahe İllallah