Önüme Bir Cebel Düştü

share on:
Önüme bir cebel düştü
Bir uçu şehir içinde
Ben şahım dükkan açmış
Ne ararsan var içinde

Dükkana var pazar eyle
Rakipinden hazar eyle
Ay-la Gün-e nazar eyle
Muhammed Ali içinde

Ay Ali-dir Gün Muhammed
Okunan seksenbin Ayet
Balıklar hep suya hasret
Çarha döner göl içinde

Göl içinde çarha döner
Sususlukdan bağrı yanar
Müminler secdeye iner
Seyir var seyir içinde

Kudretten verdi o babı
Bahanesi oldu ağrı
Dinle imdi ahu zarı
Arı inler bal içinde

Pir Sultanım hey gaziler
Alnımızda var yazılar
Talip Mürşidin arzular
Bülbül öter gül içinde