Sadr-ı Cem-i Mürselin

share on:
Sadr-ı cem-i mürselin , sensin yâ Resûlallah
Bedr-i eflâki yakin , sensin yâ Resûlallah

Nûr-u sırâc-ı vehhac , âlemler sana muhtaç
Sâhib-ü tâc-ü mîrâc , sensin yâ Resûlallah

Âyine-i Rahmânî , nûr-u pâk-i Subhânî
Sırrı seb'ul mesânî , sensin yâ Resûlallah

Açan râh-ı Tevhîdi , bulan sırrı tefrîd-i
Hüdâyi'nin ümîdi , sensin yâ Resûlallah