Seherde Açılan Güller Nedendir

share on:
Seherde açılan güller nedendir?
Öten şûrîde bülbüller nedendir?
Benefşelerle sünbüller nedendir?
Gören göz söyleyen diller nedendir?

Cemil Allah Şefik Alah
Hak La İlahe İllallah
Aziz Allah Habib Allah 
Muhammed Resulallah

Bakanlar kudreti perverdigâre
Görenler sun'i Hakkı âşikâre
Nazâr et ibret ile nevbahâre
Akan sular, esen yeller nedendir?

Safâyı kande buldu kalb-i insan
Ziyâ-yı kanden aldı mâhi tâban
Simârı kande buldu bâğ-ı bustân
Gülistanda biten güller nedendir?

Nedendir dâr-ı dünyâ dâr-ı ukbâ
Nedendir mâh ü hurşîd ü süreyyâ
Nedendir berr ü bahr ü kûh ü sahrâ
Acep bu yollar ü beller nedendir?

Kamu ervâh Elest bezmine yetdi
Hitâb-ı Hakkı hep cümle işitdi
Ya nîçün her biri bir yola gitdi
Hüdâ birdir bu çok yollar nedendir?

Kamunun aslı hod Âdem'le Havvâ
Ya nîçün bâzı âlâ bâzı ednâ
Hüdâyî kanden oldu bunca eşyâ
Bu âlemlerle bu iller nedendir?