S

418 Görüntülendi

Subhanel Ebediyyil Ebed

Subhanel Ebediyyil ebedSubhanel Vahid-il EhadSübhanel Ebediyyil EbedSübhan-Allah Sübhan-AllahSübhan-Allah Ferdis SamedSübhane bil mülki vel MeleküSübhane bi izzeti vel azemevel...

371 Görüntülendi

Seherde Açılan Güller Nedendir

Seherde açılan güller nedendir?Öten şûrîde bülbüller nedendir?Benefşelerle sünbüller nedendir?Gören göz söyleyen diller nedendir?Cemil Allah Şefik AlahHak La İlahe...

343 Görüntülendi

Seher Vakdi Bülbüller Nede Güzel Öterler

Seher vakti bülbüller nede güzel öterlerAçınca tüm çiçekler birlikte zikrederlerAman Allah Ya Allah dertlere derman AllahGönüle şifa veren...

349 Görüntülendi

Sadr-ı Cem-i Mürselin

Sadr-ı cem-i mürselin , sensin yâ ResûlallahBedr-i eflâki yakin , sensin yâ ResûlallahNûr-u sırâc-ı vehhac , âlemler sana...