İstediğimi Buldum Eşkere Can İçinde

share on:
İstediğimi buldum 
Eşkere can içinde
Haşa isteyen kendi 
Kendisi ten içinde

Allah Allah Daim Hay 
Mevla Daim Baki Hu
Bilirsen birliğe gel
İkliği elden bırak 

Bütün mayi bulasın
Sıtkı iman içinde
Allah Allah Daim Hay 
Mevla Daim Baki Hu

Girdim gönül şehrine
Daldım anın kahrına
Aşkile seyrederken
İz buldum can içinde

Allah Allah Daim Hay 
Mevla Daim Baki Hu
Yunus senin sözlerin
Manidir bilenlere

Söyleyeler sözünü
Devru zaman içinde
Allah Allah Daim Hay 
Mevla Daim Baki Hu