Kadiriyiz

share on:
 Bîr Abdulkadîr Geylanî odur Kadîrînîn canı evlîyaların sultanı cennette çağırır bîzî
Kadîrîyîz bîz Kadîrî Allah Allah Allah derîz bîz severîz Resulü Kadîrîyîz bîz Kadîrî

Mücrîme kucak açarız Kadîrîyîz nur saçarız Hakkın aşkına yanarız âlemî aşka boyarız
Kadîrîyîz bîz Kadîrî Allah Allah Allah derîz bîz severîz Resulü Kadîrîyîz bîz Kadîrî

Şeyhîmîn dergâhı sıcak hîmmet verîr kucak kucak sankî cennetten bîr ocak Kadîrîyîz anlar ancak
Kadîrîyîz bîz Kadîrî Allah Allah Allah derîz bîz severîz Resulü Kadîrîyîz bîz Kadîrî