Mezhebimiz Hanefi Meşrebimiz Alevi

share on:
Mezhebimiz Hanefî
Meşrebimiz Alevî 
Dediler pirimize
Ol İkinci Şeyh Sâdî

Bakınca gözlerine
Mevlâ gelir serine
Hayran herkes hâline
Ol İkinci Şeyh Sâdî

Nur saçılır yüzünden
Gitmek gerek izinden
Kur-an okur gönülden
Ol İkinci Şeyh Sâdî

Örnektir dervişliği
Haktır her söylediği
Dinle şu kardeşliği
Ol İkinci Şeyh Sâdî