Neyleyim Dünyayı Bana Allah’ım Gerek

share on:
Neyleyim dünyayı 
Bana Allah'ım gerek. 
Gerekmez mâsivayı 
Bana Allah'ım gerek.

Ehl-i dünya, dünyada 
Ehl-i ukbâ, ukbâda 
Her biri bir sevdada 
Bana Allah'ım gerek.

Dertli, dermanın ister 
Kullar, sultanın ister 
Aşık, cananın ister 
Bana Allah'ım gerek.

Fani devlet gerekmez 
Dürr ü ziynet gerekmez 
Haksız cennet gerekmez 
Bana Allah'ım gerek.

Bülbül güle karşı zar 
Pervaneyi yakmış nar 
Her kulun bir derdi var 
Bana Allah'ım gerek.

Beyhûde hevayı ko 
Hakkı bul, gör yahu 
Hüdâi'nin sözü bu 
Bana Allah'ım gerek.