Rasul-i Mücteba Nesli Rifai Seyyid Ahmed-dir

share on:
Rasul-i Müçteba nesli Rifai Seyyid Ahmed-dir
Aliyyel Mürteza sulbi Rifai Seyyid Ahmed-dir
Alim Allah Azim Allah Ebül Aleyeyn Şey-enlillah

Muhammed le Ali Zehra Hüseyin ile Hasen asa
Eder adşanını izka Rifai seyyid Ahmeddir
Alim Allah Azim Allah Ebül Aleyeyn Şeyenlillah

Rıza babın gözet Pirin hakikat kıl hemen seyrin
Senin işte desti girin Rifai Seyyid Ahmed-dir
Alim Allah Azim Allah Ebül Aleyeyn Şeyenlillah