Subhanel Ebediyyil Ebed

share on:
Subhanel Ebediyyil ebed
Subhanel Vahid-il Ehad
Sübhanel Ebediyyil Ebed
Sübhan-Allah Sübhan-Allah
Sübhan-Allah Ferdis Samed

Sübhane bil mülki vel Melekü
Sübhane bi izzeti vel azeme
vel kudreti kibriyayi vel Ceberü
vel kudreti kibriyayi vel Basarü
Subhu Kuddusu Rabbüna
Rabbül melaiketi verruh

La İlahe İllah Allah La İlahe İllallah 
La İlahe İllah Allah La İlahe İllallah

Sübhane men besatal arda alâ main fecemed
Sübhane men kasemel erza ve lem yense ahad.
Sübhanellezi lemyettehiz sahibeten ve lâ veled.
Sübhan-Allah Sübhan-Allah 
Sübhanellezi lem yelid ve lem yuled.
Ve lem yekun lehu küfüven Ehad.

Sübhane bil mülki vel Melekü
Sübhane bil izzeti vel azeme
vel kudreti kibriyayi vel Ceberü
vel kudreti kibriyayi vel Basarü
Subhu Kuddusu Rabbüna
Rabbül melaiketi verruh

La İlahe İllah Allah La İlahe İllallah 
La İlahe İllah Allah La İlahe İllallah

Sübhane men yerani ve yağrifü mekani
Ve yesmeu kelami ve razakani vela yensani

Sübhane bil mülki vel Melekü
Sübhane bil izzeti vel azeme
vel kudreti kibriyayi vel Ceberü
vel kudreti kibriyayi vel Basarü
Subhu Kuddusu Rabbüna
Rabbül melaiketi verruh

La İlahe İllah Allah La İlahe İllallah 
La İlahe İllah Allah La İlahe İllallah