Tag: Her Yeri Hüsnün Gülistan Eylemiş

395 Görüntülendi

Her Yeri Hüsnün Gülistan Eylemiş

Her yeri hüsnün gülistân eylemiş,Her tarafta bağ-u bostân eylemiş.Ziynet etmiş zîr-ü pes evsâf ileHer sıfattan zâtın ilân eylemiş.Bunca...